Snakk om BPA

Forsideillustrasjon

Hva «Snakk om BPA» kan brukes til

«Snakk om BPA» er et testverktøy for deg som har behov for personlig assistanse, og som lurer på om BPA (brukerstyrt personlig assistanse) kan være noe for deg. Verktøyet har en bred tilnærming til mange viktige temaer som er relevante for BPA, og handler ikke bare om rettigheter.

Illustrasjon - du som kan lede din egen BPA-ordning

Om du ønsker å finne ut om BPA er noe for deg, og er i stand til å være arbeidsleder selv, klikker du på «Testverktøy for deg som kan lede din egen BPA-ordning».


Illustrasjon - BPA med medarbeidsleder

I 2005 ble målgruppa for BPA utvidet, slik at også de som ikke kan ta det fulle ansvaret med å lede assistentene selv, kan få BPA. Det er laget en egen test for personer som har behov for personlig assistanse, men som ikke kan være arbeidsledere på egenhånd. En annen person vil da være medarbeidsleder i BPA-ordningen. Vanligvis er det her snakk om foreldre til mindreårige barn eller oppnevnte verger. Det er to typer av medarbeidslederskap. En medarbeidsleder kan enten bistå en person som kan utføre store deler av ledelsen selv eller medarbeidslederen kan være leder alene, på vegne av en person som har behov for personlig assistanse. Uansett hvilken av disse typene deres situasjon passer inn under, klikker dere på «Testverktøy for dere som vurderer BPA med medarbeidsleder».